AIOS in de praktijk (Arts in opleiding tot specialist: Huisarts) – Huisartspraktijk Jacobs – Den Helder
Header afbeelding
Huisartspraktijk Jacobs
Sportlaan 32 A 1782 ND
Den Helder

AIOS in de praktijk (Arts in opleiding tot specialist: Huisarts)

Wie huisarts wil worden, moet na het behalen van het artsenexamen de specialisatie huisartsgeneeskunde volgen. Deze specialisatie duurt drie jaar. In het 1e en 3e jaar werkt de AIOS in een huisartsenpraktijk. Er wordt tijdens deze specialisatie steeds gewerkt onder begeleiding van een ervaren en getrainde huisarts, de opleider huisartsgeneeskunde. Bij ons in de praktijk is dat huisarts W.M. Jacobs.

Tijdens deze specialisatie houdt de AIOS zelfstandig spreekuur en legt hij/ zij visites af. Zo nodig overlegt de AIOS met de opleider en dagelijks worden de contacten nabesproken.

Op de Huisartsenpost doet de AIOS ervaring op in het verrichten van avond-, nacht- en weekenddiensten.

De AIOS heeft 1 x per week onderwijs aan de universiteit. Onze praktijk is verbonden aan de huisartsenopleiding van het AMC te Amsterdam. De opleiders hebben eveneens terugkomdagonderwijs aan het AMC te Amsterdam.

Waarom werkt de praktijk met huisartsen in opleiding?

De huisarts wilt graag haar ervaring en enthousiasme voor het vak overbrengen aan jonge artsen, om op die manier goede huisartsen voor de toekomst af te kunnen leveren en een toekomstig tekort aan huisartsen voor te zijn. Bovendien brengen deze jonge artsen vaak andere inzichten en nieuwe ideeën mee vanuit de opleiding.

Zelfstandige periode

Elke huisarts in opleiding heeft tijdens zijn opleiding in het eerste en in het derde jaar zijn/ haar zelfstandige periode.

Tijdens de periode in het eerste jaar oefent de AIOS zelfstandig het huisartsen vak uit, gegeven de setting van de opleidingspraktijk, zonder directe supervisie. De AIOS biedt zelfstandig medische, continue, zorg aan de patiëntenpopulatie van zijn/ haar opleider.

In het derde jaar neemt de verantwoordelijkheid van de AIOS in de zelfstandige periode toe. De AIOS wordt tijdens deze periode geacht om zelfstandig en adequaat te kunnen omgaan met alle zaken en problemen die zich in de dagelijkse huisartsenpraktijk voordoen gedurende deze twee weken. Hierbij gaat het niet alleen om directe patiënt-gerelateerde zorg, maar ook om zaken die de praktijkorganisatie aangaan.

Gedurende de 2 weken van de zelfstandige periode is de opleider/ opleidster afwezig.

In onze praktijk is een eerstejaars AIOS Huisartsgeneeskunde aanwezig.

Van 1-3-2023 t/m 28-2-2024 is dat S. Oorthuizen.